nachhaltigkeit

Produkcja

  • Staranne planowanie procesów produkcji ogranicza zużycie surowców
  • Wykorzystanie zasobów naturalnych, takich jak np. skrobia kukurydziana i drewno, czy też użycie materiałów nadających się do ponownego przetworzenia gwarantuje dbałość o środowisko naturalne
  • Świadome stosowanie surowców eliminuje powstawanie toksycznych gazów oraz szkodliwych produktów rozpadu
  • Pakowanie produktów w dużych ilościach przyczynia się do zmniejszenia liczby zużytych opakowań

 

Usuwanie odpadów

  • Sortowanie odpadów ułatwia recycling przez certyfikowane firmy zajmujące się ich przetwarzaniem
  • Wytwarzanie energii przez termiczne zużycie palnych odpadów chroni środowisko