Zrównoważony rozwój

Szanowni Państwo,

od początku istnienia naszej firmy priorytetem dla nas jest zaufanie. Mocne postanowienie długofalowego partnerstwa, a nie chęć krótkotrwałej korzyści to kwestie, które przyświecają nam od lat.

Patrząc na świat w kontekście „jutra”, bacznie obserwujemy oraz rozwijamy się w zakresie ochrony środowiska. Zagadnienie to stało się dla nas jednym z fundamentów funkcjonowania, jednocześnie rozwijając w nas pełną świadomość skończoności zasobów naturalnych.

Jednak na tym nie koniec. Pędząc obraną drogą nie tylko widzimy, a przede wszystkim CZUJEMY konieczność integrowania naszej wizji oraz misji w otaczającym nas świecie.

W związku z powyższym informujemy o rozpoczęciu działań oraz wprowadzania strategii zrównoważonego rozwoju, czyli ESG.
Również w tym zakresie motywuje nas długofalowa strategia pracy organicznej nad poprawą poziomu  życia naszych Pracowników, ich rodzin, jak i lokalnej społeczności.

Gorąco zapraszamy do zapoznania się z naszymi sukcesami oraz działaniami, które prezentujemy poniżej.

 


Życzymy Państwu sukcesów w życiu prywatnym oraz biznesowym.


 

1. Produkty

Aby ułatwić Państwu selektywne gospodarowanie odpadami, postanowiliśmy wprowadzić oznaczenie produktów, które znajdą Państwo poniżej:
rena

Renzel Nature

Produkty z tym oznaczeniem składają się głównie z naturalnych, odnawialnych surowców. Oprócz klasycznych materiałów takich jak drewno czy papier, poszukujemy wciąż nowych surowców.

recycled

Materiały z recyklingu

Produkty z tym oznaczeniem składają się z odpadów z tworzyw sztucznych lub starych towarów, które poddane zostały recyklingowi. VKF Renzel regularnie sprawdza, w których obszarach możliwe jest wykorzystanie recyklatów.

naturbelassen

Naturalna prezentacja

Produkty z tym oznaczeniem pomagają zmniejszyć ilość opakowań w sprzedaży detalicznej. W ten sposób unika się marnotrawstwa bez rezygnacji z atrakcyjnej prezentacji towaru. Umożliwiają one również konsumentom dokonywanie zakupów spełniających ich potrzeby.
2. Produkcja

  • Staranne planowanie poszczególnych etapów pracy zmniejsza straty surowców.
  • Wykorzystanie zasobów naturalnych, takich jak B. skrobia kukurydziana i drewno oraz materiały nadające się do recyklingu zapewniają przyjazne dla środowiska pozbywanie się odpadów.
  • Poprzez świadome stosowanie surowców wykluczone są toksyczne produkty odgazowania lub rozkładu
  • Kompilacja największych możliwych opakowań zmniejsza emisje i oszczędza materiał opakowaniowy

3. Recykling i usuwanie odpadów

  • usuwaniem pozostałości zajmują się wyłącznie certyfikowane firmy zajmujące się utylizacją
  • wytwarzanie energii poprzez termiczne wykorzystanie palnych pozostałości
Nowe i stare towary

4. Odzyskiwanie tworzyw sztucznych

  • Zwrot zakupionych tworzyw sztucznych
  • Aby zapewnić płynny proces recyklingu, wszystkie tworzywa sztuczne muszą być dostarczane w sposób posortowany
  • Odbiór materiałów obcych nie jest możliwy
Recykling doprowadziliśmy do perfekcji:
Recykling listew

Jak dodatkowo chronimy środowisko?


Celowo nie kosimy łąk na terenie naszej firmy, chroniąc w ten sposób liczne siedliska ptaków i owadów, pozytywnym skutkiem ubocznym jest ograniczenie emisji Co2 (brak spalin z koszenia).

PV
Posiadamy instalację PV o mocy 99 kVp, docelowo będziemy posiadać łącznie 350 kVp zielonej energii.

Oświetlenie zmieniliśmy w 100% na energooszczędne LEDy.

W celu ograniczenia pracy klimatyzatorów, wszystkie okna wyposażone są w rolety zewnętrzne, zatrzymujące promienie słoneczne w czasie letnim.
Rolety

100% zużywanej energii elektrycznej, pochodzi z OZE, na co posiadamy certyfikat
certyfikat-energia_fb
2024

Człowiek w centrum uwagi (strategia ESG)


 


Prowadzimy coroczny bilans energetyczny i emisji Co2 na platformie Klimaktiv.


W celu ograniczenia emisji CO2 spowodowanej dojazdami do pracy, zainstalowaliśmy wiatę na rowery, aby użytkownicy chętniej korzystali z takiego środka transportu.

wiata-rowerowa

Zakupiliśmy kilka elektrycznych pojazdów jednośladowych, z których mogą korzystać nasi pracownicy, w zamian za dojazd samochodem


Współpracujemy z Spółdzielnią Socjalną Etat, przyczyniając się w ten sposób do poprawy warunków życia osób w skrajnie trudnej sytuacji życiowej, często wykluczonych społecznie.

Spółdzielnia "Etat"

Wspieramy lokalną społeczność współfinansując wiele przedsięwzięć i inicjatyw, mały wycinek z tego prezentujemy poniżej:

Gmina Stare Miasto

2006 rok organizacja regionalnego dnia sportu: 3000 pln
2013 rok Dni Staromiejskie: 2000 pln
2013 rok darowizna na budowę Innowacyjno-Intergracyjnego Ośrodka Edukacji Przedszkolnej: 16 500,00 pln
2016 rok  Dni Staromiejskie: 1500 pln

Biblioteka Publiczna w Starym Mieście

2017 rok uroczystości dożynkowe w gminie Stare Miasto: 1500 pln
2018 rok Dni Staromiejskie: 15000 pln
2019 rok Dni Staromiejskie: 2000 pln
2022 rok uroczystości dożynkowe w gminie Stare Miasto: 4000 pln

UKS Olimpia-Judo

2015 Judo Camp UKS Górnik Konin - 1300 pln
2016 Judo Camp UKS Górnik Konin - 1900 pln
2017 Judo Camp UKS Górnik Konin- 2200 pln

Koniński Klub Szermierczy

2006 darowizna pieniędzy: 50 000,00 pln
2011 8000 pln

Ochotnicza Straż Pożarna Barczygłów

2006 darowizna na zakup wozu strażackiego: 10 000 eur
2007 darowizna na zkup wozu strażackiego: 5000 eur


Zamknij menu
Przesuń w górę