Nowy katalog 2022/2023 już czeka! Zapraszamy do zapoznania się z naszym asortymentem. 

Polityka prywatności

Udostępnianie Twoich danych osobowych nie jest zalecane ustawowo ani umownie, ani też w celu zawarcia umowy, o ile w tekście poniżej nie podano innych informacji. Nie jesteś zobowiązana/-y do udostępnienia danych. Nieudostępnienie nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji. W odniesieniu do poniższych procesów przetwarzania danych zasada ta obowiązuje tylko w przypadku, gdy niniejszy tekst nie zawiera odmiennych informacji. "Dane osobowe" to wszelkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanych lub możliwych do identyfikacji osób fizycznych.
 

Osoba odpowiedzialna

Osobą odpowiedzialną za niniejsze oświadczenie o ochronie danych w świetle RODO oraz innych krajowych przepisów o ochronie danych państw członkowskich UE, jak również innych regulacji w zakresie ochrony danych jest:

VKF Renzel Polska
Sp. z o.o.
ul. Objazdowa 25
62-500 Konin
info@vkf-renzel.pl

Inspektor ochrony danych

Inspektorem ochrony danych jest:
Konrad Leitow
Im Geer 15
46419 Isselburg
Niemcy
Tel.: +49 (0)2874-910-523
E-Mail: datenschutz@vkf-renzel.de
 

Pliki log serwera (server log files)

Nasze strony internetowe możesz odwiedzać bez podawania informacji dotyczących Twojej osoby. W przypadku odwiedzin naszej strony internetowej dane użytkowe są za każdym razem przekazywane przez Twoją przeglądarkę internetową i zapisywane w danych protokołu (plikach log serwera). Do zapisanych w ten sposób danych należą np.: nazwa wywołanej strony, data i godzina wywołania, ilość przesłanych danych oraz wyszukiwany usługodawca. Przetwarzanie danych przeprowadzane jest na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane te służą wyłącznie zapewnieniu bezawaryjnego użytkowania naszej strony internetowej oraz udoskonaleniu naszej oferty. Przyporządkowanie tych danych do określonej osoby nie jest możliwe.
 

Nawiązanie kontaktu z klientem poprzez e-mail

W przypadku nawiązania kontaktu biznesowego za pomocą poczty elektronicznej, dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, treść wiadomości) są gromadzone wyłącznie w zakresie podanym przez użytkownika. Przetwarzanie danych służy do opracowania i odpowiedzi na zapytania. Jeżeli kontakt służy realizacji działań przedumownych (np. konsultacja w przypadku zainteresowania zakupem, przygotowanie oferty) lub dotyczy zawartej już między  nami umowy, to przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Jeśli kontakt następuje z innych powodów, wówczas przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO ze względu na nasz zasadniczy interes prawny w przetwarzaniu i odpowiedzi na zapytania klientów. W takim przypadku masz  prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO z powodów wynikających z Twojej sytuacji. Adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przetworzenia żądania, a dane zostaną usunięte zgodnie z ustawowymi okresami przechowywania, chyba że wyrazili Państwo zgodę na ich dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie.
 

Gromadzenie i przetwarzanie danych w przypadku korzystania z formularza kontaktowego

Podczas korzystania z formularza kontaktowego pobieramy Twoje dane osobowe (nazwisko, adres e-mail, tekst wiadomości) tylko w udostępnionym przez Ciebie zakresie. Przetwarzanie danych dokonywane jest w celu nawiązania kontaktu. Wysyłając wiadomość, wyrażasz zgodę na przetwarzanie przekazanych danych. Przetwarzanie danych odbywa się za Twoją zgodą na podstawie art. 6 (1) lit. RODO a rozporządzenia podstawowego o ochronie danych (niem. DSGVO). W każdej chwili możesz wycofać zgodę, wysyłając do nas stosowną informację, nie ulega przy tym naruszeniu legalność dokonanego na podstawie udzielonej zgody przetworzenia danych do momentu jej wycofania. Twój adres e-mail wykorzystamy tylko w celu przetworzenia Twojego zapytania. Twoje dane zostaną następnie usunięte, o ile nie wyraziłaś/-eś zgody na dalsze przetwarzanie i wykorzystanie.
 

Konto klienta

Podczas otwierania konta klienta pobieramy Twoje dane osobowe w podanym tam zakresie. Przetwarzanie danych służy poprawie obsługi zakupów oraz uproszczeniu procedury realizacji zamówień. Przetwarzanie danych odbywa się za Twoją zgodą na podstawie art. 6 (1) lit. a DSGVO. W każdej chwili możesz wycofać zgodę, wysyłając do nas stosowną informację, nie ulega przy tym naruszeniu legalność dokonanego na podstawie udzielonej zgody przetworzenia danych do momentu jej wycofania. Twoje konto klienta zostanie następnie usunięte.
 

Gromadzenie, przetwarzanie, wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych w przypadku zamówień

Podczas składania zamówienia pobieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do wypełnienia i realizacji Twojego zamówienia, a także do przetworzenia Twoich zapytań. Udostępnienie danych jest wymagane do zawarcia umowy. Nieudostępnienie skutkuje tym, że umowa nie może zostać zawarta. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. b RODO i jest wymagane do spełnienia umowy. Twoje dane nie zostaną przekazane osobom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody. Wyłączeni z powyższego ograniczenia są jedynie nasi partnerzy świadczący dla nas usługi, których potrzebujemy do realizacji stosunku umownego, lub usługodawcy, z których usług korzystamy w ramach przetwarzania zlecenia. Oprócz odbiorców wymienionych w poszczególnych klauzulach niniejszej deklaracji o ochronie danych osobowych są to np. odbiorcy należący do następujących kategorii: dostawcy usług wysyłkowych, dostawcy usług płatniczych, usługodawcy świadczący usługi w zakresie gospodarki towarowej, dostawcy usług w zakresie realizacji zamówień, dostawcy usług hostingowych, dostawcy usług IT oraz sprzedawcy działający w oparciu o model dropshippingu. We wszystkich przypadkach ściśle przestrzegamy wytycznych ustawowych. Zakres transferu danych ogranicza się do minimum.
 

Ciasteczka

Nasza strona internetowa wykorzystuje ciasteczka. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które zapisywane są w przeglądarce internetowej, wzgl. przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Jeżeli użytkownik wywoła stronę internetową, w systemie operacyjnym użytkownika może zostać zapisane ciasteczko. Dane ciasteczko zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki podczas ponownego wywołania strony internetowej. Ciasteczka stosujemy w tym celu, aby nasza oferta była przyjaźniejsza dla użytkownika, efektywniejsza i bezpieczniejsza. Ponadto ciasteczka umożliwiają naszym systemom rozpoznanie Twojej przeglądarki również po przejściu na inną stronę oraz oferowanie usług. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez stosowania ciasteczek. Funkcje te wymagają, aby przeglądarka została ponownie rozpoznana również po przejściu na inną stronę.

Pod podanymi poniżej linkami możesz zasięgnąć informacji, w jaki sposób zarządzać ciasteczkami (m.in. również je dezaktywować) w najważniejszych przeglądarkach:

przeglądarka Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de
przeglądarka Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
przeglądarka Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
przeglądarka Safar: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
 

Techniczne użycie ciasteczek

Na naszej stronie internetowej używamy ciasteczek również w tym celu, aby umożliwić analizę zachowania internautów odwiedzających naszą stronę podczas serfowania po Internecie.
Ponadto wykorzystujemy ciasteczka do przyciągania odwiedzających stronę reklamą celowaną, która nawiązuje do indywidualnych zainteresowań, na innych stronach internetowych.
Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie § 15 (3) ustawy o mediach elektronicznych (niem. TMG) oraz art. 6 (1) lit. f RODO z uzasadnionego interesu do wyżej wymienionych celów.
W ten sposób pobierane od Ciebie dane są pseudonimizowane poprzez wykorzystanie środków technicznych. Dlatego przyporządkowanie danych do Twojej osoby nie jest możliwe. Dane nie są zapisywane wspólnie z innymi danymi dotyczącymi Twojej osoby.
Z przyczyn, które wynikają z Twojej szczególnej sytuacji, w każdej chwili mas z prawo sprzeciwić się opartemu na art. 6 (1) lit. f RODO przetwarzaniu dotyczących Ciebie danych osobowych.
Ciasteczka są zapisywane na Twoim komputerze. Dlatego masz pełną kontrolę nad wykorzystaniem ciasteczek. Dokonując wyboru odpowiednich ustawień technicznych w Twojej przeglądarce internetowej, możesz zapobiec zapisywaniu ciasteczek i przekazywaniu zawartych danych. Ciasteczka, które już zostały zapisane, można usunąć w każdej chwili. Pragniemy jednak zwrócić uwagę, że w takim przypadku korzystanie przez Ciebie ze wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej może nie być możliwe w pełnym zakresie.
 

Gromadzenie danych podczas pisania komentarzy

Przy komentowaniu artykułu lub postu zbieramy Twoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, tekst komentarza) tylko w zakresie podanym przez Ciebie. Przetwarzanie służy do umożliwienia komentowania i wyświetlania komentarzy. Wysyłając komentarz, wyrażasz zgodę na przetwarzanie przesłanych danych. Przetwarzanie odbywa się za Twoją zgodą na podstawie art. 6 (1) lit. a RODO. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie, informując nas o tym, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia. Twoje dane osobowe zostaną wówczas usunięte. Kiedy Twój komentarz zostanie opublikowany, opublikowane zostanie tylko podane przez Ciebie imię.
 

Wykorzystanie adresów e-mail do wysyłania newsletterów

Wykorzystujemy Twój adres e-mail, niezależnie od realizacji umowy, wyłącznie do własnych celów reklamowych w celu wysyłania newsletterów, o ile wyraźnie wyraziłeś na to zgodę. Przetwarzanie danych odbywa się za Twoją zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia. W tym celu możesz w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, korzystając z odpowiedniego linku w newsletterze lub zgłaszając to nam. Twój adres e-mail zostanie wtedy usunięty z listy dystrybucyjnej.
 

Wykorzystanie adresu e-mail do przesyłania reklam bezpośrednich

Korzystamy z Twojego adresu e-mail, który otrzymaliśmy w związku ze sprzedażą towaru lub usługi, aby wysyłać Ci drogą elektroniczną reklamy naszych towarów, które są podobne do tych, które już u nas zakupiłeś, chyba że sprzeciwiłeś się temu. Podanie adresu e-mail jest niezbędne do zawarcia umowy. Niedostarczenie go spowoduje, że umowa nie zostanie zawarta. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. f RODO z uzasadnionego interesu w reklamie bezpośredniej. W każdej chwili możesz odmówić wykorzystania swojego adresu e-mail, zgłaszając nam ten fakt. Twój adres e-mail zostanie wtedy usunięty z listy dystrybucyjnej.
 

Przekazanie adresu e-mail do firmy spedycyjnej w celu uzyskania informacji o statusie wysyłki

W ramach realizacji umowy przekazujemy Twój adres e-mail firmie spedycyjnej, o ile wyraźnie wyraziłeś na to zgodę w procesie składania zamówienia. Celem przekazania Twojego adresu e-mail jest poinformowanie Cię o statusie wysyłki za pośrednictwem poczty elektronicznej. Przetwarzanie odbywa się  za Twoją zgodą na podstawie art. 6 (1) lit. a RODO. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę, informując o tym nas lub firmę transportową, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej odwołania.

econda

Na naszej stronie internetowej stosujemy narzędzie analityczne firmy econda GmbH (Zimmerstr. 6, 76137 Karlsruhe). W celu stworzenia dostosowanego do indywidualnych potrzeb layoutu niniejszej strony internetowej i jej optymalizacji - poprzez zastosowanie rozwiązań i technologii firmy econda GmbH - pobierane i zapisywane są zanonimizowane dane, z których następnie tworzone są profile użytkownika z wykorzystaniem pseudonimów. W tym celu mogą być stosowane ciasteczka, które umożliwiają ponowne rozpoznanie przeglądarki internetowej. Profile użytkownika - bez wyraźnej zgody osoby odwiedzającej - nie są jednak kojarzone z danymi posiadacza pseudonimu. W szczególności adresy IP zostają zamaskowane bezpośrednio po wejściu, dzięki czemu przyporządkowanie profili użytkownika do adresów IP nie jest możliwe. Stosowanie danych spseudonimizowanych odbywa się na podstawie regulacji §15 (3) TMG. W każdym czasie mogą Państwo sprzeciwić się tutaj Wyłącz Econda. przyszłemu pozyskiwaniu i zapisywaniu danych. W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw na gromadzenie i zapisywanie tych danych w przyszłości pod adresem https://www.econda.de/en/data-storage-opt-out/. Sprzeciw dotyczy tylko urządzenia i przeglądarki internetowej, na których ciasteczko zostało zainstalowane - w razie potrzeby powtórz procedurę na wszystkich urządzeniach. Jeżeli usuniesz ciasteczko OPT-OUT, zapytania będą ponownie przesyłane do econda.

Śledzenie konwersji Google Adwords

Na naszej stronie internetowej korzystamy z internetowego programu reklamowego "Google Ads" i w jego ramach z funkcji śledzenia konwersji (ocena aktywności). Google Conversion Tracking to usługa analityczna świadczona przez Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Jeśli Twoje miejsce zamieszkania znajduje się w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Szwajcarii, wówczas Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) jest administratorem Twoich danych. Google Ireland Limited jest zatem spółką powiązaną z Google, która jest odpowiedzialna za przetwarzanie Twoich danych i przestrzeganie obowiązujących przepisów o ochronie danych. Po kliknięciu na reklamę umieszczoną przez Google, na Twoim komputerze zostanie umieszczony plik cookie służący do śledzenia konwersji. Te pliki cookie mają ograniczony okres ważności, nie zawierają żadnych danych osobowych i dlatego nie są wykorzystywane do identyfikacji osób. Jeśli użytkownik odwiedzi określone strony naszej witryny internetowej, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i my będziemy w stanie rozpoznać, że kliknął on na reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient Google Ads otrzymuje inny plik cookie. W ten sposób nie ma możliwości śledzenia plików cookie na stronach klientów Ads. Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie  są wykorzystywane do tworzenia statystyk konwersji. To mówi nam o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na jedną z naszych reklam i zostali przekierowani na stronę oznaczoną tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymujemy jednak żadnych informacji, na podstawie których można by zidentyfikować użytkowników. Twoje dane mogą być przekazywane do USA. Korzystanie z plików cookie lub porównywalnych technologii odbywa się za Twoją zgodą na podstawie § 15 ust. 3 pkt. 1 TMG w połączeniu z. Art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się za Twoją zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia. Więcej informacji oraz politykę prywatności Google można znaleźć pod adresem: https://www.google.de/policies/privacy/

Google Analytics

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi analizy sieciowej Google Analytics firmy Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Jeśli Twoje miejsce zamieszkania znajduje się w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Szwajcarii, wówczas Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) jest administratorem Twoich danych. Google Ireland Limited jest spółką powiązaną z Google, która jest odpowiedzialna za przetwarzanie Twoich danych i przestrzeganie obowiązujących przepisów o ochronie danych. Przetwarzanie danych służy analizie tej strony internetowej i osób ją odwiedzających, jak również celom marketingowym i reklamowym. W tym celu Google będzie korzystał z uzyskanych informacji na zlecenie operatora tej strony internetowej, aby ocenić sposób korzystania przez Ciebie z tej strony internetowej, sporządzać raporty dotyczące aktywności na stronie internetowej oraz świadczyć na rzecz operatora strony internetowej inne usługi związane z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu. W procesie tym mogą być zbierane m.in. następujące informacje: Adres IP, data i czas wyświetlenia strony, ścieżka kliknięcia, informacje o używanej przeglądarce i urządzeniu, z którego korzystasz (urządzenie), odwiedzane strony, adres URL odsyłacza (strona, z której wszedłeś na naszą stronę), dane o lokalizacji, działania związane z zakupami. Adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.
Google Analytics wykorzystuje technologie takie jak pliki cookie, zapisywanie danych w przeglądarce i piksele śledzące, które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Wygenerowane w ten sposób informacje o korzystaniu przez Ciebie z tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Na tej stronie internetowej aktywowana jest anonimizacja IP. Oznacza to, że Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.  Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany.
Korzystanie z plików cookie lub porównywalnych technologii odbywa się za Państwa zgodą na podstawie § 15 ust. 3 pkt 1 TMG w połączeniu z. Art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się za Twoją zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia. Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć na stronie:
https://www.google.com/analytics/terms/de.html
https://www.google.de/intl/de/policies/
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de
 

GoogleMaps

Na naszej stronie internetowej korzystamy z funkcji umieszczania map GoogleMaps firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Funkcja ta umożliwia wizualne wyświetlanie informacji geograficznych i map interaktywnych. W tym procesie Google gromadzi, przetwarza i wykorzystuje również dane od osób odwiedzających strony, na których zintegrowane są mapy GoogleMaps. Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Google można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem: https://www.google.com/privacypolicy.html.
Masz tam również możliwość zmiany ustawień w centrum ochrony danych, dzięki czemu możesz zarządzać swoimi danymi przetwarzanymi przez Google i chronić je. Twoje dane mogą być również przekazywane do USA. W przypadku przekazywania danych do USA Komisja Europejska wydaje decyzję o odpowiedniej ochronie.
Możesz w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO z powodów wynikających z Twojej szczególnej sytuacji. W tym celu należy wyłączyć w przeglądarce aplikację JavaScript. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku może się zdarzyć, że nie będziesz mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej, takich jak np. wyświetlanie interaktywnej mapy.
 

Google reCAPTCHA

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi Invisible reCAPTCHA firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Służy ona do rozróżnienia danych wejściowych wprowadzonych przez człowieka lub przez automatyczną, maszynową obróbkę. W tle Google gromadzi i analizuje dane użytkowe, które są wykorzystywane przez Invisible reCAPTCHA do odróżniania zwykłych użytkowników od botów. W tym celu Państwa dane są przekazywane do Google i tam dalej wykorzystywane. Ponadto, adres IP i inne wymagane dane do usługi Invisible reCAPTCHA będą przekazywane do Google. Dane te są przetwarzane przez Google na terenie Unii Europejskiej, a w razie potrzeby również w USA. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w uzasadnionym interesie ochrony naszej strony internetowej przed automatycznym szpiegowaniem, nadużyciami i SPAMem. Masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie art. 6 (1) (f) RODO w dowolnym momencie z powodów wynikających z Twojej szczególnej sytuacji. Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA oraz związanego z nią oświadczenia o ochronie danych osobowych można znaleźć pod adresem: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html 
oraz:  https://www.google.com/privacy

Funkcja remarketingu Google lub "podobne grupy docelowe"

Na naszej stronie internetowej korzystamy z funkcji remarketingu lub "podobnych grup docelowych" firmy Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Jeśli Twoje miejsce zamieszkania znajduje się w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Szwajcarii,wówczas Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) jest administratorem Twoich danych. Google Ireland Limited jest spółką powiązaną z Google, która jest odpowiedzialna za przetwarzanie Twoich danych i przestrzeganie obowiązujących przepisów o ochronie danych. Aplikacja ta służy do analizy zachowań i zainteresowań odwiedzających. Google używa plików cookie do analizy korzystania z witryny, co stanowi podstawę do tworzenia reklam opartych na zainteresowaniach. Pliki cookie są wykorzystywane do rejestrowania wizyt na stronie internetowej oraz anonimowych danych na temat korzystania z niej. Nie są przechowywane żadne dane osobowe osób odwiedzających stronę. Jeśli użytkownik odwiedzi następnie inną witrynę w sieci Google Display Network, zostaną mu wyświetlone reklamy, które z dużym prawdopodobieństwem uwzględniają wcześniej udostępnione obszary produktów i informacji. Państwa dane mogą być przekazywane do USA. Korzystanie z plików cookie lub porównywalnych technologii odbywa się za Twoją zgodą na podstawie § 15 ust. 3 pkt 1 TMG w połączeniu z. Art. 6 ust. 1 lit. a RODO Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się za Twoją zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia. Więcej informacji na temat remarketingu Google i związanej z nim polityki prywatności można znaleźć pod adresem:
https://www.google.com/privacy/ads/

PayPal

Wszystkie transakcje PayPal podlegają zasadom prywatności PayPal. Informacje można znaleźć na stronie: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

Userlike

Korzystamy z usługi czatu na żywo świadczonej przez Userlike UG, Aachener Strasse 55, 50674 Kolonia, Niemcy. Ta usługa wykorzystuje pliki cookie, które są zapisywane na Twoim komputerze i umożliwiają prowadzenie osobistej rozmowy w formie czatu w czasie rzeczywistym. Historia czatu oraz historia stron są pobierane, przetwarzane i przechowywane przez Userlike wyłącznie zgodnie z odpowiednimi przepisami niemieckiego prawa o ochronie danych osobowych, w szczególności Federalnej Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (BDSG) oraz Ustawy o Telemediach (TMG). Za pomocą adresu IP użytkownika zbierane są informacje dotyczące lokalizacji, które są gromadzone na krótki czas na początku rozmowy i nie są zapisywane na stałe. Połączenie z zebranymi danymi - danymi rejestracyjnymi i innymi danymi osobowymi - następuje tylko wtedy, gdy podasz nam te dane dobrowolnie, np. w trakcie rozmowy na żywo. Szczegóły dotyczące Twoich praw do ochrony danych osobowych, a także przechowywania i wykorzystywania Twoich danych przez Userlike znajdziesz w polityce prywatności Userlike: http://www.userlike.de/privacy_policy

Vimeo

Na naszej stronie internetowej używamy komponentów dostawcy Vimeo.  Vimeo jest serwisem należącym do Vimeo LCC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. Przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej, która jest wyposażona w taki komponent, zostaje on pobrany przez używaną przez Ciebie przeglądarkę z Vimeo w celu pobrania odpowiedniej reprezentacji komponentu. Jeśli w tym czasie odwiedzasz naszą stronę i jesteś zalogowany na Vimeo, Vimeo rozpoznaje, którą konkretnie stronę odwiedzasz dzięki informacjom zebranym przez komponent i przyporządkowuje te informacje do Twojego osobistego konta na Vimeo. Jeśli np. klikniesz na przycisk "Odtwórz" lub wpiszesz odpowiedni komentarz, informacje te są przekazywane na Twoje osobiste konto użytkownika w Vimeo i tam zapisywane. Ponadto przekazywane są do Vimeo informacje o tym, że odwiedziłeś naszą stronę. Dzieje się to niezależnie od tego, czy użytkownik np. kliknie na dany element, skomentuje go czy nie. Jeśli chcesz zapobiec przesyłaniu i przechowywaniu danych o Tobie i Twoim zachowaniu na naszej stronie przez Vimeo, musisz wylogować się z Vimeo przed odwiedzeniem naszej strony. Polityka prywatności Vimeo zawiera bardziej szczegółowe informacje na ten temat, w szczególności na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Vimeo. https://vimeo.com/privacy

Okres przechowywania danych

Po pełnym zrealizowaniu umowy dane będą początkowo przechowywane przez okres gwarancji, następnie z uwzględnieniem ustawowych, w szczególności podatkowych i handlowych okresów przechowywania, a po upływie tego okresu usuwane, chyba że wyrazisz zgodę na ich dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie.
 

Prawa osoby zainteresowanej

Poniżej znajdziesz informacje o tym, jakie prawa przysługują podmiotom danych w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w stosunku do administratora danych na podstawie obowiązującego prawa o ochronie danych:
  • Art. 7 (3) RODO: Prawo do odwołania  swojej zgody na przetwarzanie danych ze skutkiem na przyszłość. W przypadku odwołania niezwłocznie usuniemy dane, o których mowa, chyba że dalsze przetwarzanie może być oparte na podstawie prawnej do przetwarzania bez zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.
  • Art. 15 RODO: Prawo do żądania informacji na temat przetwarzanych przez nas  danych osobowych. W szczególności mogą Państwo zażądać informacji o celach przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym Państwa dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania, istnieniu prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu, istnieniu prawa do złożenia skargi, pochodzeniu Państwa danych, jeżeli nie zostały one przez nas zebrane, jak również o istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania oraz, w stosownych przypadkach, istotnych informacji o jego szczegółach.
  • Art. 16 RODO: Prawo do żądania poprawienia niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych, które posiadamy na Twój temat.
  • Art. 17 RODO: Prawo do żądania usunięcia Państwa danych osobowych przechowywanych przez nas, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do przestrzegania obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
  • Art. 18 RODO: Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile prawidłowość danych jest przez Państwa kwestionowana, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiają się Państwo jego usunięciu i nie potrzebujemy już tych danych, ale są one potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO.
  • Art. 19 RODO: Mają Państwo prawo do uzyskania informacji, jeżeli w stosunku do administratora dochodzą Państwo prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. Administrator ma obowiązek poinformować wszystkich odbiorców, którym ujawniono dane osobowe dotyczące Państwa, o sprostowaniu lub usunięciu danych lub ograniczeniu ich przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku. Mają Państwo prawo do uzyskania informacji o tych odbiorcach.
  • Art. 20 RODO: Mają Państwo prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam Państwo przekazali, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub zażądać przekazania ich innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 

Prawo do sprzeciwu

Wymienione tutaj przetwarzanie danych osobowych opiera się na naszym uzasadnionym interesie zgodnie z art. 6 (1) lit. f RODO. Masz prawo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych ze skutkiem na przyszłość z powodów wynikających z Twojej szczególnej sytuacji. Po wniesieniu sprzeciwu przetwarzanie danych zostanie zakończone, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub jeśli przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.
 

Prawo do wniesienia zażalenia do organu nadzorczego

Zgodnie z art. 77 DSGVO masz prawo do wniesienia zażalenia do organu nadzorczego, jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych nie odbywa się zgodnie z prawem.
 

Ostatnia aktualizacja: 03.02.2021
 
Zamknij menu
Przesuń w górę