Formaty DIN


DIN A00
1189 mm x 1682 mm
zawiera się 0,5 x w formacie A0
DIN A0
841 mm x 1189 mm
zawiera się 1 x w formacie A0
DIN A1
594 mm x 841 mm
zawiera się 2 x w formacie A0
DIN A2
420 mm x 594 mm
zawiera się 4 x w formacie A0
DIN A3
297 mm x 420 mm
zawiera się 8 x w formacie A0
DIN A4
210 mm x 297 mm
zawiera się 16 x w formacie A0
DIN A5
148 mm x 210 mm
zawiera się 32 x w formacie A0
DIN A6
105 mm x 148 mm
zawiera się 64 x w formacie A0
DIN A7
74 mm x 105 mm 
zawiera się 128 x w formacie A0
DIN A8
52 mm x 74 mm
zawiera się 256 x w formacie A0
DIN A9
37 mm x 52 mm
zawiera się 512 x w formacie A0
DIN A10
26 mm x 37 mm
zawiera się 1024 x w formacie A0
DIN lang
105 mm x 210 mm
Zamknij menu
Przesuń w górę